Aquesta setmana hem tornat a emprendre el projecte “Jo monitor”, que va creixent curs rere curs, amb les idees dels nens i nenes.

Cada setmana, de manera rotativa, un nen o una nena és l’ajudant del monitor (que s’identifica amb una de les samarretes de Valors, com la del monitor, però d’un altre color) i hi col·laborarà en les tasques que s’acordin i que ells mateixos puguin plantejar tot depenent de l’edat i de cada infant.

 

Per què el “Jo monitor”?

Una de les aparicions del joc és quan l’infant té la necessitat d’imitar models de referència que li permeten adaptar-se al món dels adults, movent-se dins d’una manera de fer i d’un  àmbit cultural concret.

Amb el “Jo monitor” els nens i nenes poden participar, poden jugar a ser monitors, poden fer veure que són responsables, sense el pes de la responsabilitat. És un moment més de màgia i de joc “de rol”, i de nosaltres depèn que sigui més o menys màgic.

Què aporta als nens i nenes?

 • Els implica i els educa en la responsabilitat.
 • Els dóna una altra perspectiva, fent-lo conscient de la importància del paper del monitor. Alhora empatitzen amb els companys aprenent a tenir cura i respecte d’uns dels altres.
 • L’infant se sent més proper al seu monitor/a generant  sentiment d’empatia i creant vincles positius ( el monitor passa a tenir nom propi). 
 • Els fa sentir  especials, únics i capaços.
 • Ajuda a que l’alumne que ha fet de monitor sigui més conscient a l’hora de traspassar els límits o saltar-se les normes, i evita conflictes que es podrien donar sense aquest coneixement.

Diferents tasques que realitzen

 • Donen un cop de mà al monitor quan van cap al menjador o al pati, vigilant que cap infant es despisti.
 • Reparteixen pitets o tovallons.
 • Aprenen a parlar amb un to tranquil i sense cridar als companys.
 • Passen llista.
 • Reben a  la Leo i la porten amb els companys.
 • Expliquen quin menú hi ha.
 • Ajuden i animen als companys.

Patis:

 • Organitzen jocs i activitats junt amb els dinamitzadors.
 • Suggereixen jocs i donen idees.
 • Quan es fan activitats i tallers: miren que tothom sigui responsable del material i que reculli.

Traspàs d’infant a infant:

A final de setmana, ens asseiem tots junts, nens i nenes i educadors i valorem com ha anat la setmana, i proposem qui serà el “ Jo monitor “ de la setmana següent. Als més grans de l’escola fem cada divendres assemblees per expressar la seva opinió, prendre decisions, …

Tots els infants faran de “jo monitor”, i l’equip d’educadors els acompanyaran en aquest rol, observant les necessitats dels nens i nenes,  ajudant-los i reforçant-los en la seva tasca.